Jupiter
 

2005 Jul 29 21:15~21:40 UT; Dia.= 34.1"; Phase: 10 deg.; Alt: 18 deg.; 10cm 70x

 

2006 Jan 14 21:50~22:40 UT; Alt: 46 deg.; Seeing: 1~2 Antoniadi; 10cm 70x

 

2006 Mar 02 21:20~22:05 UT; Dia.= 39.7"; Phase: 10 deg.; Alt: 49 deg.; Seeing: 1~2 Antoniadi; 10cm 70x

 

2006 Jun 23 14:20~15:30 UT; Dia.= 41.6"; Phase: 9 deg.; Alt: 43 deg.; Seeing: 1~2 Antoniadi; 10cm 70x

 

2006 Jul 18 13:50~14:55 UT; Dia.= 38.8"; Phase: 11 deg.; Alt: 30 deg.; Seeing: 2 Antoniadi; 10cm 70x

 

2006 Jul 20 12:30~13:37 UT; Dia.= 38.5"; Phase: 11 deg.; Alt: 40 deg.; Seeing: 1~2 Antoniadi; 10cm 70x

 

 

 

Jupiter's impact scar in the SPR or click the sketch to see the marked image;

 

Jupiter's impact mark in the SPR or click the sketch to see the marked image;

 

CM1 = 2.7, CM2 = 20.3, CM3 = 124.7; Dia. = 48.2"; Phase: 4;

 

 

 

 

 Back to Sketches
 

 

Home